بله آقای نوذری، در این چرخ گردون کسی زاده نشده که طالب این ماهروی گیسو کمند (شهرهای شمالی) نبوده باشد، اما اینکه اینبار اعضای شورای شهر رشت دیگر چه خوابی دیده اند که موتور سفارش پذیری در عزل و نصب را بکار گرفته و شما را علیرغم غیر بومی بودن و نا آشنایی با سلسله ی موی دوست به این مسیٔولیت گماشته اند بر ما پوشیده است.

گیل خبر/ ک . ف

ایرج نوذری به سمت مشاور فرهنگی شورای شهر رشت منصوب شد. وی گفته است  اگرچه متولد تهران هستم اما به شهرهای شمالی علاقه دارم و هرچه از دستم برآید کوتاهی نخواهم کرد.

آقای نوذری که در سینما و تلویزیون هم بازیگر شش دانگ و استخوانداری نیست و پیشتر به واسطه دانستن دو سه زبان خارجه و چهره ی بقولی فتوژنیک، با سریال مسافری از هند وارد عرصه تصویر شده بود، اینک به شهرهای شمالی ابراز علاقه کرده!
بله آقای نوذری، در این چرخ گردون کسی زاده نشده که طالب این ماهروی گیسو کمند (شهرهای شمالی) نبوده باشد، اما اینکه اینبار اعضای شورای شهر رشت دیگر چه خوابی دیده اند که موتور سفارش پذیری در عزل و نصب را بکار گرفته و شما را علیرغم غیر بومی بودن و نا آشنایی با سلسله ی موی دوست به این مسیٔولیت گماشته اند بر ما پوشیده است.
شاید آقایان برای تکمیل زنجیره ی خوش تیپ های عضو شورا شما را به خدمت گرفته اند، وگرنه گیلان و رشت چهره فرهنگی و فرهیخته بومی کم ندارد.
لابد حالا بعضی آقایان می نویسند با این نگاه تلخ، سرمایه گذار تهرانی را فراری ندهیم!
بله، تا بوده چنین بوده و این غریبه پرستی دارد جزو فرهنگ ما گیلکان می شود!
کاش پیش از آنکه انتخاب کنید، از پیشکسوتان حوزه فرهنگ شهرمان مشاوره می گرفتید تا کسی به این مسیٔولیت گماشته شود که شناخت وسیع تری از فرهنگ بومی ما، زبان، معماری، غذا، لباس و تاریخ شهرمان داشته باشد، نه کسی که حتی دو کلمه زبان گیلکی برای اشاعه فرهنگ گیلکان نمی داند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code