گیل خبر/ پرویزمحمدنژاد نماینده مردم لنگرود در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در واکنش به اهدای دنا پلاس به نمایندگان مجلس اظهار داشت:

این مسئله، مسئله ی جدیدی نیست و بسیاری از نمایندگان مجلس قبلا ماشین های دیگری از جانب خود مجلس تحویل گرفته بودند و پس از پایان دوران خدمت شان یا ماشین را خریداری می کردند یا مجددا به مجلس باز میگرداندند .

خودرو های دنا پلاس نیز، دو هفته قبل در اختیار نمایندگان قرار داده شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما از دریافت این ماشین انصراف داده یا خواهید داد گفت:

خیر. بنده یک ماشین شخصی دارم که در اختیار خانواده است و همچون دیگر نمایندگان برای سرکشی و حضور در بخش های مختلف حوزه انتخابیه، نیازمند این ماشین هستم.

محمد نژاد افزود: باید طوری بشود که نمایندگانی که نیازمند نیستند انصراف داده و آنانی که به این ماشین نیاز دارند از آن استفاده کنند.

 

گیل و دیلم