تعریض خیابان سرچشمه رشت در دستور کار شهرداری منطقه سه قرار گرفت

طیبه بینا ، مدیر منطقه سه شهرداری رشت از تعریض خیابان سرچشمه خبر داد و گفت: این پروژه در دستور کار شهرداری منطقه سه قرار دارد.

گیل خبر/ مدیر و معاونین منطقه سه به همراه مهندس رسولیان ، معاون اسبق حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت از پروژه آزاد سازی و تعریض خیابان سرچشمه بازدید کردند.
مدیر منطقه سه شهرداری رشت طی بازدید از پروژه تعریض و آزاد سازی خیابان سرچشمه اظهار داشت : هفته گذشته منطقه سه با مشارکت سازمان عمران با تخریب ملک های واقع در حاشیه خیابان سرچشمه ، نسبت به آزاد سازی مسیر اقدام نموده است.
طیبه بینا با اشاره به تعریض خیابان سرچشمه اذعان داشت : در هفته پیش رو آسفالت ، پیاده رو سازی و جدول گذاری با کمک معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت انجام خواهد پذیرفت.
پیش بینی می شود ظرف دو ماه آینده این پروژه انجام شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code