گیل خبر/ سخنگوی وزارت امور خارجه غروب امروز به گیلان سفر می کند.
نشست با مدیرعامل و بازدید از زیر ساخت های تجاری و بندری منطقه آزاد انزلی ، حضور در نشست هماهنگی و توسعه مراودات تجاری و کارگروه تخصصی اوراسیا ، 2، برنامه امشب و نشست خبری با اصحاب رسانه ، برنامه غروب فردای سید عباس موسوی ، سخنگوی وزارت امورخارجه در سفر به گیلان است.