طی حکمی از سوی رییس دانشگاه؛
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ چاپ

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست معاونت بهداشتی و سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند.

گیل خبر/ طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر آبتین حیدرزاده به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

پیش از این، دکتر فردین مهرابیان، این مسوولیت را بر عهده داشت.

 

دکتر فردین مهرابیان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فردین مهرابیان به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

پیش از این، دکتر محمد رستم پور عهده دار این مسوولیت بود.