از کنگره 500 نفری تا عدم تاثیرگذاری اعضاء؛
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ چاپ

گیل خبر/ سرویس سیاسی: روز گذشته لیستی تحت عنوان یاران هاشمی به نام حزب کارگزاران گیلان منتشر شد که در نوع خود حواشی جالب توجهی داشت. در این لیست فارغ از این که از بعضی کاندیداهای اصولگرا حمایت می شد نام بعضی افراد را نیز به عنوان اصلاح طلب مطرح شد که با اظهارات رسمی و علنی آن ها در تضاد بود. البته در این میان سوتی هایی هم داشتند که باعث تعجب است. به طور مثال نام کاندیدای لیست رودبار را در بندر انزلی گنجاندند و مشخص نشد که مردم شهرستان رودبار باید از کدام کاندیدا حمایت کنند!

حزب کارگزاران گیلان مدعی است که بزرگترین حزب در گیلان است و  کنگره های خود را با 500 نفر برگزار می کند. هرچند اختلافات درون گروهی موجب شده که برگزاری کنگره ان ها همیشه به تعویق بیفتد و مشخص نیست در حال حاضر شورای مرکزی گیلان آن رسمیت دارد یا خیر! ولی در مجموع به نظر می رسد اعضای شورای مرکزی گیلان هیچ گونه تاثیرگذاری ندارند و ظاهرا همه چیز از مرکز تهرانی برای آن ها ارسال می شود که حتی فرق انزلی و رودبار را نیز نمی دانند!

مشخص نیست وقتی نائب رئیس شورای مرکزی از یک کاندیدای دیگر در انزلی حمایت کرده چگونه از یک کاندیدای دیگر در این شهرستان حمایت می شود که وابسته به جریان اصولگراست. وقتی اعضای شورای مرکزی اندازه یک حمایت نیز تاثیرگذار نیستند مشخص نیست چرا دیگر در داخل حزب قرار دارند. یعنی اکنون اعضای شورای مرکزی کارگزاران گیلان فقط در کاغذ حضور دارند که تنها در اسم بگویند که ما بزرگترین حزب گیلان هستیم؟ آیا این موارد مشخص نمی کند که حزب و حزب بازی در گیلان اهمیت چندانی نداردو همه چیز تنها روی کاغذ و چند اسم است؟

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code