گیل خبر/ گزارش تصویری  خسارات وارده به تاسیسات شرکت توریع برق گیلان و عملکرد اکیپ های امدادی برای رفع خاموشی ها