پس از بارش برف اخیر، شنیده‌ها از اولین برکناری مدیران ناکار آمد در بحران برف طی روزهای آینده حکایت دارد.

گیل خبر/ به نقل از کلانشهر بارش برف اخیر مرکز استان گیلان و بسیاری از جاده‌ها و شهر‌های آن را زمینگیر کرد اما آنچه بیش از پیش بر رنج مردم افزود ندانم کاری و ناکار آمدی برخی از مدیران ارشد و مسئول بود که با واکنش دکتر زارع و حتی بازرس گیلان و دادستان مرکز استان روبرو شد.
در این راستا استاندار گیلان در جلسه ستاد بحران با انتقاد از ضعف مدیریتی و آمار متناقض ارائه شده توسط مدیران وعده برخورد قاطع با افرادی را داد که با عملکرد خود موجب بغرنج تر شدن بحران شدند.
حال شنیده ها از استانداری گیلان ازین حکایت دارد که طی ۱۰ روز آینده اولین برخورد قاطع و عزل مدیران ناکارآمد به وقوع می پیوندد.
گرچه ارسلان زارع دارای شخصیتی آرام و مبادی الاداب است اما با سخنان خود در ستاد بحران استان به واقع تعهدی را بر عهده گرفت که باید طی روزهای آینده منتظر ماند و دید که استاندار گیلان قاطعیت خود در این مقوله را چگونه به اثبات می رساند.