گیل خبر/ رئیس سازمان مدیریت شهری وسازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت اعلام کرد: این سازمان همزمان با بارش سنگین برف نهایت تلاش خودرا به کار گرفت تا مخاطرات بارش سنگین برف به حداقل رسیده و نشاط اجتماعی شهروندان را از این نعمت الهی فراهم سازند.

زینب فلکدوست در ادامه اقدامات پیشگیرانه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت جهت مقابله با بحران برف در حوزه فضای سبز  را به شرح زیر اعلام کرد:

 -ابلاغ شناسایی درختان خطرآفرین سطح شهر به مناطق و نظارت کارشناسان این سازمان با هماهنگی ناظران در این خصوص
-برگزاری مستمر و هفتگی جلسات کمیسیون ماده 7 جهت بررسی و صدور مجوز عملیات رفع خطر درختان شناسایی شده
 -هرس سبک کردن تاج درختان که با هماهنگی کارشناسان این سازمان توسط پیمانکاران در حال انجام می باشد .
 -ابلاغ هرس های فرمدهی درختان و درختچه های هرس پذیر با اولویت سوزنی برگان انجام گرفته است و پیگیری و نظارت بر انجام و اجرای آن توسط سازمان در حال انجام است .
 -قیم زنی و بستن درختچه ها و نهال ها که ابلاغ آن به مناطق قبل از شروع فصل سرما انجام گرفته است
- ابلاغ دستورالعمل فصل پاییز و زمستان به مناطق صورت پذیرفته است که کلیه عملیات مرتبط را شامل شده و نظارت بر اجرای آن توسط سازمان در حال انجام است .
 -ابلاغ تجهیز ادوات بحران و بازدید مشترک ناظرین مقیم و عالی از تجهیزات موجود حسب دفترچه قرارداد .
- برگزاری جلسه و هماهنگی با شرکت های پیمانکار مرتبط با فضای سبز جهت بررسی میزان آمادگی پرسنلی ، تجهیزاتی و امکاناتی آنان .
- برنامه ریزی و پیش بینی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز .
 -تهیه دستورالعمل لازم جهت عملیات مقابله با بحران برف در سطوح فضای سبز و پارکهای شهری
 برنامه ریزی جهت شناسایی کلیه پارک ها و لکه های فضای سبز و اولویت بندی آنها به منظور اجرای عملیات برف تکانی درختان و برف روبی معابر پارکی .