به گزارش گیل خبر ، از نخستین ساعات بامداد امروز بارش برف چهره این شهر را سفیدپوش کرد. مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بارش برف در مناطق جلگه ای پیش بینی شده بود، اظهار کرد: بارش باران و برف موجب کاهش شدید دمای گیلان شده و این کاهش دما تا دوشنبه هفته آینده در گیلان پیش بینی می شود. بهمن کمانگر تصریح کرد: دما در مناطق جلگه ای به منهای دو درجه و در ارتفاعات به منهای 10 درجه کاهش پیدا می کند. وی با اشاره به اینکه انتظار می رود از روز سه شنبه شاهد افزایش دما در گیلان باشیم، خاطرنشان کرد: شرایط مناطق جلگه ای گیلان تا دوشنبه هفته آینده یخبندان است. مدیرکل هواشناسی گیلان وضعیت این استان چند روز پس از دوشنبه هفته آینده را بارانی عنوان کرد. /فارس
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code