گیل خبر/ سرویس سیاسی: چندی پیش بود که خبر انتصاب اخیر ۱۷ پست در مجموعه استانداری گیلان در درگاه خروجی پرتال این اداره قرار گرفت. با نگاهی به انتصابات اخیر دکتر زارع می توان به نکاتی پی برد که مرور آن خالی از لطف نیست؛ در ابتدای کار باید گفت از مجموع ۲۱ انتصاب استاندار گیلان در حوزه وزارت کشور، ۱۵ مورد از نیروهای منسوب به جریان اعتدال و اصولگرایان میانه رو بوده و تنها ۶ مورد از این انتصابات به نیروهای منتسب اصلاح طلبان مربوط میگردد. در ۱۷ انتصاب اخیر، ۲ مورد با مدرک دکتری، ۱۱ مورد فوق لیسانس و تنها ۳ مورد آن با مدرک لیسانس صورت گرفته است. همچنین باید گفت در طی این دوره مجموعا ۷ پست خالی مدیریتی از دوره گذشته تعیین تکلیف و مدیران آن مشخص گردید و دربین احکام اخیر ۲ انتصاب نیز از بین بانوان صورت گرفته است و نکته حائز اهمیت اینکه تمامی احکام از بین نیروهای بومی استان گیلان می باشد. گیلان از لحاظ میانگین سن مدیریتی افراد در کشور از جایگاه قابل قبولی برخوردار است که با انتصابات اخیر نیز میانگین این سن از ۴۶ سال به ۴۵ سال کاهش یافته است. در پایان همان طور که رئیس جمهور در نشست با استانداران اعلام کرد: «استاندار حضورش در استان باید به گونه ای باشد که همه احساس برد کنند. هیچ کس احساس باخت نکند، هیچ جناحی، هیچ حزب بزرگی، هیچ گروه بزرگی. چطور؟ اگر بتوانیم مشترکاتی که مورد اتفاق همه است، به عنوان معیار اصلی کار قرار دهیم. ما دنبال توسعه استان ها هستیم، باید مشکلات اصلی استان ها را حل کنیم.»  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code