گیل خبر/ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد : سفر وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2 روزه است. بازدید از مراکز درمانی رودبار ، شرکت در نشست بررسی و تبادل نظر در خصوص مسایل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان گیلان ، بازدید از کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا رشت ، افتتاح اورژانس بیمارستان رازی رشت ، بازدید از خوابگاه دانشجویان پسر بوستان و سایت پردیس دانشگاهی از جمله برنامه های سفر سعید نمکی است.