زرآبادی
گیل خبر/ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در توییتی انتقادی نسبت به دژپسند گفت: ظاهرا تنها دغدغه وزیر اقتصاد در این جنگ نابرابر اقتصادی صرفا جایابی برای مدیرعامل معزول و ناکارآمد بیمه ایران در جایگاه مدیرعاملی بیمه البرز است. در همین خصوص حمیده زرآبادی نماینده قزوین نیز در توییتی به کنایه نوشت: براساس لایحه بودجه ۹۸، مجلس دولت را مکلف به فروش سهام خود در بیمه البرز نمود. ولی آقای دژپسند اصرار به معرفی مدیری ناکارآمد در مهمترین شرکت خصوصی صنعت بیمه، باوجود سهام ۱۷درصدی می نماید.