گیل خبر/ به دنبال مسدوسازی بی رویه بریدگی های معابر شهر رشت، رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای شهر طی نامه ای به رئیس شورا اعتراض خود را بیان داشت. در نامه بهراد ذاکری خطاب به اسماعیل حاجی پور آمده است: در روزهای اخیر شاهد مسدوسازی بسیاری از بریدگی های شهر رشت و اصلاحات عجیب هستیم که در کمال تعجب نه تنها سبب کاهش ترافیک نشده، بلکه سبب افزایش آن نیز گردیده است. معلوم نیست این اتفاقات بر اساس کدام کارشناس و برپایه کدام نرم افزار علمی صورت می پذیرد. مردم رشت مرتبا از ما راجع به دلیل این اقدامات سوال می کنند و در برابر این پرسش ها جوابی جزء سکوت نداریم. خواهشمند است ضمن بررسی علل این اقدامات و بررسی وجود مصوبه شورای ترافیک و گزارش موضوع به اینجانب به عنوان عضو شورای شهر رشت اقدامات مقتضی را مبذول فرمایید.    

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code