به گزارش گیل خبر ، محمد سرافراز که چند ماهی است از ریاستش بر صدا و سیما می گذرد معتقد به کوچک کردن این رسانه است به همین دلیل در هفته های گذشته برخی شبکه های تلویزیونی که در زمان مدیریت ضرغامی تاسیس شده بود با یکدیگر ادغام شدند. شنیده شده است سرافراز از تعدد رسانه های خبری وابسته به صدا و سیما که هم اکنون شامل واحد مرکزی خبر،شبکه خبر و باشگاه خبرنگاران است رضایت ندارد و به همین دلیل در صدد محدود کردن این سه واحد خبری است .از این رو باشگاه خبرنگاران جوان با تغییر فعالیت خود از لحاظ تهیه و تولید خبر به سمت مرکزی برای مباحث آموزشی در حوزه خبر تغییر فعالیت می هد و واحد مرکزی خبر و شبکه خبر به عنوان بازوان خبری این رسانه فعالیت خواهند کرد. /امید
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code