گیل خبر/ نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت ضمن بیان پیشنهاد جایگزین خود بیان کرد: باید در این ماده تاکید شود که ابتدا طلبکار طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای اخذ مازاد آن به ضامن رجوع کند.  امروز در سیستم بانکی ما به گونه ای عمل می شود که فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می کند. به گونه ای که این فرد باید ۲ میلیارد تومان دارایی اش را بپردازد. وی در ادامه تاکید کرد: این روش غلطی است چرا که فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی اش را از دست بدهد. علی لاریجانی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: صحبت آقای قاضی پور درست است. اکنون بانکها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می گیرند. این یک سیستم غلطی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. باید این نقص در این لایحه جبران شود. در ادامه نمایندگان ماده ۲۷۹ لایحه تجارت را برای رفع ابهام و بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.   ایسنا