گیل خبر/ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات سرانجام موضع خود را در قبال شرط بندی های صورت گرفته در فوتبال ایران اعلام کرد و در این باره به طور رسمی اعلام داشت :به زودی پشت پرده شرط بندی ها را افشا میکنم! جهرمی در این باره گفت: به زودی پشت پرده شرط بندی ها را افشا میکنم؛ شرط بندی فقط در فوتبال نیست.فدراسیون برای پخش اینترنتی فوتبال تماسی با من نگرفت. نقل و انتقال مالی شرط بندی در حال حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می شود.جلوی مبادلات مالی سایت های شرط بندی در بانک های ایران را خواهم گرفت.