گیل خبر/ میرشمس مومنی زاده عصر دیروز در جلسه بررسی آخرین اقدامات انجام شده سایت زباله سراوان در رشت اظهار داشت: با تصمیم شورای تامین استان گیلان مقرر شد کارگروه ساماندهی پسماند سراوان با مسئولیت فرمانداری رشت هفته ای یکبار برگزار شود. فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه در این جلسات آخرین امور مربوط به حل مشکل زباله سراوان بررسی می شود گفت: برخی مسائل مانند جانمایی تصفیه خانه شیرآبه، مطالعات، گرفتن پیمانکار و تامین مصالح، مربوط به مسائل داخلی دستگاه ها می شود و بیان آن ها مربوط به این جلسات نیست. وی شهرداری رشت را خط مقدم کارگروه بررسی مشکل زباله در سراوان دانست و تصریح کرد: شهرداری رشت موظف است که مطالبات در این خصوص را به شکلی جدی پیگیری کند و همچنین نقشه راهی تهیه شود تا بر اساس آن حرکت کنیم. مومنی زاده برطرف کردن آلودگی های زیستی و بهداشتی منطقه سراوان را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: طی بازدید از این منطقه مشخص شد که شرایط زیستی و بهداشتی مطلوبی دارد و شن ریزی و سم پاشی در سراوان نباید برای مردم منطقه مشکلی ایجاد کند. نماینده عالی دولت در شهرستان رشت افزود: از شهرداری رشت درخواست می کنیم که برای جانمایی تصفیه خانه شیرآبه در منطقه سراوان تدابیری اتخاذ کند و در جلسه بعد گزارشی درباره کارهایی که تاکنون انجام شده است ارائه شود. وی با اشاره به اهمیت تفکیک زباله از مبدا خاطرنشان کرد: تفکیک زباله از مبدا در کاهش آلودگی ناشی از تجمع زباله بسیار موثر است و بایستی در جلسه بعد گزارشی به صورت کمی ارائه داده شود تا شاهد تحول و رشد در این زمینه باشیم. فرماندار شهرستان رشت عنوان کرد: در رابطه با خدمات عمرانی و رفاهی انجام شده در منطقه سراوان بایستی با عمل به تعهدات با سرعت بیشتری به امور رسیدگی کنیم همچنین بایستی قبل از رسیدن فصل باران و برف آسفالت منطقه سراوان کامل شود. تسنیم