گیل خبر/ وزارت بازرگانی آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که شش شرکت چینی دیگر نمی توانند کالاها و فن آوری آمریکایی صادر کنند. بنابر اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، چهار شرکت از این شش تا متهم به نقض تحریم های واشنگتن علیه تهران به دلیل همکاری با برنامه های نظامی ایران هستند. دو شرکت دیگر نیز با سازمان های مرتبط با ارتش چین همکاری می کرده اند. یک شرکت و پنج نهاد پاکستانی نیز که در امارات مستقر هستند در این فهرست قرار گرفتند و دیگر نمی توانند کالاهای آمریکایی را صادر کنند. دولت آمریکا پیش از این نیز شرکت ها و بانک های خارجی را به اتهام همکاری یا تعامل با ایران در فهرست تحریم های خود قرار داده یا تنبیه کرده است. ایسنا