گیل خبر/ عباس عراقچی دیپلمات ارشد کشورمان گفت: در طول ۴۰ سال گذشته ما پذیرای برادران و خواهران مهاجر خود از افغانستان بوده ایم. از کشورهای دیگر از جمله عراق و آذربایجان نیز به ایران آمدند و هر موقع مردم همسایگان ما با مشکلی روبرو شده اند ایران از برادران و خواهران خود پذیرایی کرده است. در حال حاضر بیش از سه میلیون شهروند افغانستانی در ایران زندگی می کنند که بر اساس برخی از برآوردها بیش از دو میلیون فرصت شغلی را در اختیار دارند و برآورد می شود که سالانه سه تا چهار میلیارد یورو از کشور ما خارج می شود و آنها درآمدی را که در ایران کسب می کنند برای خانواده های خود در افغانستان می فرستند. بیش از ۴۰۰ هزار دانش آموز افغان در مدارس ما بر اساس حکم مقام معظم رهبری رایگان تحصیل می کنند که به طور متوسط هر دانش آموز ۶۰۰ یورو هزینه دارد. بیش از ۲۳ هزار دانشجوی افغانستانی در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند. این آموزش ها هزینه دارد که برآورد می شود سالانه ۱۵ هزار یورو هزینه دارد.
وی ادامه داد: ۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار افغانستانی در ایران از دفترچه خدمات درمانی برخوردار هستند. البته ما این اقدامات را با طیب خاطر انجام می دهیم ولی همانطور که گفتم این اقدامات برای ایران هزینه دارد و آنها هزینه های پنهانی چون سوبسید انرژی نیز برای ما دارند. البته نوش جانشان ولی وقتی تحریم های آمریکا اثر کند منابع مالی ما محدود شود و فروش نفت ایران به صفر برسد که البته این اتفاق نمی افتد ما مجبور هستیم که سیاست های ویژه ای برای اقتصاد خود اعمال کنیم و ممکن است در یک جا به یک نقطه ای برسیم که نتوانیم این هزینه ها را ادامه دهیم و در آن صورت ممکن است از خواهران و برادران افغانستانی خود بخواهیم ایران را ترک کنند.
عراقچی اظهار کرد: من نمی خواهم با این سخنان نگرانی یا تنشی در بین این اتباع ایجاد کنم ولی می خواهم صحنه را ترسیم کنم. همانطور که آقای رئیس جمهور گفتند این موضوعات حدود هشت میلیارد یورو برای ایران هزینه دارد. اگر آمریکا بخواهد به سیاست های خود علیه ایران ادامه دهد، ممکن است که ما مجبور شویم که برخی از تصمیمات را در این زمینه بگیریم البته از نظر انسانی نمی خواهیم این کار انجام شود و تا آنجا که ممکن است این کار را نمی کنیم ولی همانطور که گفتم ممکن است در مقطعی با توجه به فشارها چنین کاری را انجام دهیم.
وی با اشاره به بحران های ایجاد شده در افغانستان در طی یک دهه اخیر گفت: بحران را در افغانستان آمریکایی ها ایجاد کردند نه ما و خودشان (آمریکایی ها) باید هزینه هایش را بپردازند نه ایران.
 ایسنا