نماینده قم در همایش دیپلماسی اقتصادی:
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ چاپ
گیل خبر/ احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس در همایش دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید در دانشگاه قم گفت: ۶۳ درصد واردات نهاده های دامی در اختیار یک شخص است، هیچ دستگاه نظارتی و امنیتی نمی تواند با او برخوردی کند. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز به روز واردات کالاهای مصرفی که در کشور نمونه آن وجود دارد و یا توان تولیدش را داریم، بیشتر می شود. وی تاکید کرد: عده ای با سنگ انداختن جلوی راه سرمایه گذار داخلی و ایجاد موانع بزرگ برای آن ها سبب فراری شدن آن ها می شوند و در مقابل برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن می کنند. سرمایه گذار یا حاضر به سرمایه گذاری در کشور نمی شود و یا در میانه راه، کار را رها کرده و مشکلات بیشتری ایجاد می کنند. امیر آبادی اظهار داشت: ۶۳ درصد واردات نهاده های دامی در اختیار یک شخص است و باید مشخص شود که چرا این قدرت به این شخص داده شده است. قدرت این شخص به حدی رسیده که هیچ دستگاه نظارتی و امنیتی نمی تواند با او برخوردی کند زیرا نهاده های دامی کشور با مشکل جدی روبرو می شود. عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اراده ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد، تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی در کشور انجام نگرفته است و قوانین درستی برای اجرای آن به تصویب نرسیده است. وی گفت: قاچاق، مالیات و عدم حمایت های بانک ها از جمله موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است و تا این موانع برطرف نشود، اقتصاد مقاومتی اجرایی نخواهد شد. خبرگزاری مهر