گیل خبر/ ابراهیم خلیل آبادی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با اعتراض به نحوه برخورد مؤسسه همشهری با تعدادی از افراد تعدیل شده، گفت: در اولین روز کاری که ما مشغول تبریک گفتن به یکدیگر بودیم، ۱۰۵ از کارمندان همشهری هنگامی که انگشت خود را بر روی دستگاه گذاشتند متوجه شدند که مشخصات آن ها به عنوان کارمند تعریف نشده و از طریق دستگاه ثبت ساعت از بیکار شدن خود باخبر شدند. وی با بیان اینکه این ۱۰۵ نفر از طریق دستگاه حضور و غیاب اخراجشان را متوجه شدند، گفت: این مسئله نشان می دهد که شهرداری تهران فاقد استراتژی مشخص برای تعدیل نیرو است. یادمان نرفته که پیش از این نیز ۲۷۰ نفر از افرادی که به صورت تن خواهی با سازمان ورزش همکاری می کردند به این شیوه تعدیل شدند. وی با بیان اینکه تعدیل نیرو باید بر پایه اخلاق باشد و این شیوه به بی احترامی بیشتر شبیه است تا تعدیل نیرو، گفت: می بایست از شش ماه قبل تعدیل نیرو به افراد اطلاع داده شود و مؤسسه همشهری نیز باید این رفتار را جبران کرده و به شورای شهر گزارش دهد چراکه مردم به ما رأی دادند تا روش های سرهنگی به فرهنگی تبدیل شود نه اینکه بله قربان گویان مدیریت قبلی بمانند و شخصیت های کمتر شناخته شده با چوب تعدیل، تنبیه شوند. ایسنا  
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code