گیل خبر/ سید امیر حسین علوی اظهار داشت: رشت مشکلات زیادی اعم از زیست محیطی، ترافیکی و توسعه ای دارد. رودخانه های رشت و مرکز دپوی زباله سراوان نیازمند توجه جدی است و امیدوارم این سفر ثمره خیری داشته باشد و باید تلاش کنیم مشکلات را حل کنیم. رییس شورا اذعان داشت: استان های دیگر زباله سوزشان را تامین اعتبار کرده اند و گیلان هنوز کمبود اعتبار برای راه اندازی زباله سوز دارد. علوی ادامه داد: مجموعه شورا به عنوان نماینده مردم اعتراض و انتقاد خود را به انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی بیان می کند و در صورت لزوم، پیگیری های حقوقی برای جلوگیری از این موضوع انجام خواهد شد .