گیل خبر/ روزنامه خراسان نوشت: به هر دلیلی از حقوق 9.600 میلیونی آقای عزت ا... ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما سه میلیون تومان کسر شده که او در نامه ای اعتراضی به رئیس دیوان محاسبات نوشته است: «کسر این مبلغ از حقوق من ظلم به مدیری است که دریافتی دیگری جز این جا ندارد... خانم من وقتی این ماجرا (کسر3میلیونی حقوق) را فهمید شما را نفرین کرد و من می ترسم این نفرین یقه شما را بگیرد. چراکه زندگی ما تنها با این حقوق می گذرد و کسر سه میلیون از آن «نظم زندگی» ما را برهم زده است...».   آقای ضرغامی به عنوان یکی از گزینه هایی که برخی رسانه ها و افراد برای وی، شأن ریاست جمهوری قائلند، با این حرفشان حتما نمی دانند که میلیون ها نفر در کشور طی سال های اخیر به دلیل رکود و بی نظمی های اقتصادی، نظم و نسق زندگی های شان برهم ریخته است و آقای ضرغامی احتمالا آگاه نیستند که بسیاری از مردم از بازنشسته ها و مستمری بگیرها تا کارگران قانون اداره کار ، تمام و کمال حقوقشان به قدر نصف سه میلیون تومانی است که از حقوق ایشان کم شده و همسر محترم شان مسببان آن را نفرین کرده اند، که معتقدم اگر این ها را می دانستند یا دغدغه اش را می داشتند حتما در نحوه بیان این حرفشان دقت بیشتری می کردند.   این بماند که همه می دانیم بسیاری از این کارگران و کارکنان شرکت های غیردولتی ،ماه هاحقوق معوقه طلبکارند که گاهی اخبار اعتراض ها و تجمعات شان را در رسانه ها می بینیم و می خوانیم. در این شرایط «نظم» و برنامه ریزی برای زندگی که بماند ، خدا می داند آن ها چگونه زندگی های شان را اداره می کنند.   تازه آقای ضرغامی خود قبلا گفته بودند که چهار فرزند دارند که همه عروس و داماد شده اند مگر این که نظم برنامه صبحانه خوری های ایشان با این و آن بر هم خورده باشد وگرنه نباید خرج و مخارج زیادی داشته باشند.به هر روی امروز نوع بیان مسئولان و این که آن ها چگونه و از چه زاویه ای با مردم سخن می گویند تعیین کننده عیار و میزان مقبولیت شان در برابر جامعه است.به نظر می رسد مسئولی که برای کسر سه میلیون از حدود 10 میلیون تومان حقوقی که دریافت می کند نفرین همسرش را در رسانه ها به رخ می کشد باید در نوع نگاه خود به مردم و جامعه خویش تجدیدنظر کند.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code