گیل خبر/ مهدی لطفی* دوست ارجمندم آقای امیر حسین علوی ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت سلام علیکم با احترام مصاحبه اخیر شما را که در آن به مواردی از جمله؛ «کاندیداهای شهرداری وزن لازم را ندارند و شهرداری رشت محل تجربه کردن نیست » اشاره کرده بودید ، خواندم ! بعنوان یک شهروند رشتی که به یازده نفر برای عضویت در این شورا و تشکیل آن رای داده ام و پرسشگری در خصوص عملکرد شورای مستقر را از حقوق مدنی و شهروندی ام می دانم ، صمیمانه چند پرسش را که شاید ذهن بسیاری از شهروندان رشت مان را به خود مشغول ساخته است از جنابعالی می پرسم ، باشد که پاسخ هایتان شفاف و به دور از ملاحظات سیاسی باشد ؛ الف؛ براستی حقوق و مزایای اصلی و فرعی پست شهرداری رشت چقدر است که از برخی اهالی شورا گرفته تا غیر از آنها خواهان تصاحب کرسی آن اند ، آنهم سکانداری شهرداری ای که بارها گفته اید بدهی بالایی دارد ؟! ب؛آیا مکانیسم منتج به حضور نامزدها در صحن شورا را برای ارائه برنامه هایشان به منظور تصدی کرسی شهرداری رشت کارآمد می دانید ؟ پ؛ تعریف دقیق مد نظرتان از «وزن» لازم برای کاندیداهای شهرداری رشت چیست و آیا این «نداشتن وزن لازم» فقط تلقی شماست یا ده عضو دیگر شورای شهر رشت نیز با شما هم نظر اند ؟ ت؛ هر آنچه را که تا کنون مانع از انتخاب شهردار رشت شده است ، طبیعی می دانید یا پای عوامل پشت پرده ای در میان است ؟ لطفا در هر دو حالت شفاف سازی نمایید. ث؛ آیا تا کنون برآوردی در خصوص هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی که تعلل در انتخاب شهردار بر گُرده شهرداری رشت ، شهر و شهروندان می نهد ، انجام شده است ؟ اساسا آیا این موضوع اهمیتی برای شورای محترم دارد یا خیر ؟ ج؛ این شهر در چه تاریخی شهردار را به خود خواهد دید ؟ چ؛ با اینهمه به تعبیری وسواس و به تعبیری تاخیر در انتخاب شهردار رشت چه تضمینی وجود دارد که گزینه ای که در نهایت انتخاب خواهد شد به تعبیر شما وزن لازم را داشته باشد و حداقل تا آخرین روز عمر این شورا بر کرسی هدایت شهرداری بماند و رشت دوره مدیریت شهری شکوفا و با ثباتی را تجربه نماید ؟ برای شما و دیگر اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت توفیق خدمت صادقانه و برای رشت روزهایی آفتابی در پیشِ رو آرزومندم با احترام مهدی لطفی شهروند شهر بارانهای نقره ای ، رشت گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.