نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید. در حاشیه این حجلسه عده ای از نمایندگان با پلاکاردهای مخالفت و عده ای با پلاکاردهای موافقت دیده شدند که لاهوتی نماینده لنگرود و جعفرزاده نماینده رشت از جمله موافقان آن بودند.