گیل خبر/ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در حساب شخصی خود در توئیتر خطاب به رئیس جمهور درخواست کرد که در مجمع جهانی سازمان ملل شرکت کند، وی نوشت: دکتر روحانی نمی بایست به طناب پوسیده سرپرست کیهانی اعتماد و به خرده فرمایشات تکراری نابجایش گوش فرا دهد! حضور در سازمان ملل نشان از اقتدار و عزت ملت سرفراز ایران دارد.