به گزارش گیل خبر ، مدیر مسئول کیهان در این یادداشت با عنوان پاسداشت رأی ملت آورده بود: حضور گسترده و کم نظیر مردم نشانه غیر قابل تردیدی از وفاداری، اعتماد آنان به نظام اسلامی است و حکایت از آن دارد که مردم، راه حل کاستی ها و چاره مشکلات و دشواری های موجود را در محدوده و چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران جست وجو می کنند چرا که انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات دیگر، یک عملیات تعریف شده در ساختار نظام اسلامی است و با تکیه بر اصول مندرج در قانون اساسی صورت می پذیرد. در ادامه این یادداشت تصریح شده بود: برخی از گروه های مدافع آقای خاتمی و شماری از مجامع و محافلی که به نفع ایشان و برای پیروزی وی تبلیغ می کردند، شعارها و مطالباتی را به عنوان برنامه اجرایی ایشان بر زبان و قلم داشتند که با قانون اساسی، مبانی نظام و ارزش های اسلامی همخوانی نداشته و ندارد. این افراد و گروه ها، با توجه به امکانات مالی و رسانه ای فراوانی که در اختیار دارند، از این پس تلاش خواهند کرد تا پیروزی چشمگیر آقای خاتمی را به حساب خود بنویسند و رأی توده های میلیونی مردم را به عنوان موافقت ملت با شعارها و مطالباتی قلمداد کنند که افراد و گروه های یاد شده، در مخالفت با برخی از مبانی نظام و ارزش های اسلامی و انقلابی مطرح کرده بودند. شریعتمداری با رد مواضع آن روزگار خاتمی در خیانت دانستن تغییر قانون اساسی و دفاع از آزادی در چارچوب ارزش های اسلامی الزام تحقق عدالت و مبارزه با رانت خواهی نوشته بود: بنابراین کسانی که مطالبات اقتصادی مردم را در درجات چندم اهمیت می دانند و با بی نزاکتی اقشار مستضعف و محروم را به «لشکر قابلمه به دست ها»! تشبیه می کنند، نمی توانند و حق ندارند آرای رئیس جمهور منتخب را به نفع دیدگاه انحرافی خویش مصادره کنند و... یادآور می شود طیف پیروز در این انتخابات، 8 سال بعد به رأی مردم احترام نگذاشته و با اردوکشی خیابانی و ادعای تقلب، سعی کردند راه را بر حاکمیت رأی مردم ببندند. متاسفانه در این فتنه، خاتمی آلت دست فتنه گران واقع شد و به جریانی پیوست که روزگاری شعار عبور از وی را سر می دادند. اگرچه به درستی معلوم نیست خبرگزاری ایسنا با چه منظوری یادداشت مزبور را بازنشر داده است ولی یادداشت آن روز مدیرمسئول کیهان شامل نکاتی است که از سلامت مواضع روزنامه کیهان خبر می دهد، از جمله اینکه؛ کیهان، رأی و نظر مردم را محترم می شمارد یعنی دقیقا برخلاف مدعیان اصلاحات و خبرگزاری وابسته به آنها - ایسنا - که در انتخابات 88 نه فقط به رأی مردم احترام نگذاشتند بلکه مطابق اسناد موجود تحت مدیریت آشکار آمریکا و انگلیس و اسرائیل علیه ملت و نظام دست به فتنه زدند، مدیرمسئول کیهان در آن یادداشت تاکید کرده بود که رأی مردم قبل از هر چیز رأی به نظام است و هشدار داده بود که برخی جریانات آلوده مدعی اصلاحات نباید این رأی را به حساب افکار انحرافی و دیدگاه های دیکته شده خود بنویسند. این پیش بینی کیهان هم درست از آب درآمد و جریان یاد شده کارش به رسوایی آشکار و علنی کشید و داغ ننگ پاک نشدنی وطن فروشی بر پیشانی اش نقش بست و اما ظاهرا ایسنا به عنوان خبرگزاری وابسته به جهاد دانشگاهی از افشاگری روز گذشته کیهان درباره جهاد دانشگاهی عصبانی است که البته حق دارد! توضیح آن که جهاد دانشگاهی مشهد یکی از اساتید همجنس باز و معروف به حمایت از صهیونیست ها را برای سخنرانی درباره تبیین اندیشه استاد مطهری دعوت کرده بود که با افشاگری به موقع و مستند کیهان، ناچار به لغو مراسم شد.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code