گیل خبر/ در حاشیه ارسال پیامک های تهدیدآمیز عاطفی به نمایندگان!/ طنز بی قانون

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code