به گزارش گیل خبر با حکم دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو ، مهندس کاظم لطفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بعنوان رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان منصوب شد . دکتر اردکانیان وزیر نیرو در راستای دستور العمل ” ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی ” رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را به این سمت منصوب کرد. گفتنی است ؛ برنامه ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان از طریق ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکت ها برای ارتقای کیفیت و سطح خدمت رسانی به مردم بویژه از طرق ارتقای آموزش ، تحقیقات و فناوری در سطح شرکت های استان ، برگزاری جلسات مستمر و منظم شورا ، ایجاد هم افزایی ، رسیدگی و تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات میان شرکت های زیر مجموعه ، هماهنگی و همکاری سازنده با مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و برنامه ریزی و هماهنگی در سفرهای هیات دولت و مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی به گیلان و جلب همکاری تمامی شرکت های ذیربط وزارت نیرو ، از جمله وظایف ابلاغی به مهندس کاظم لطفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان است .         تدبیر شرق