اختصاصی/ به گزارش گیل خبر با انتصاب سیروس شفقی بعنوان فرماندار ویژه شهرستان کرج و خالی شدن پست فرمانداری رشت، تغییرات حوزه فرمانداران در چهار شهر گیلان آغاز شده و طی روزهای جاری اعلام می گزدد. در این راستا شنیده های موثق از سرپرستی سید محمد احمدی بر فرمانداری رشت حکایت دارد،احمدی فرماندار حال حاضر لاهیجان و فرماندار پیشین دولت تدبیر در شهرستان رودبار بوده است. همچنین علی وارسته که بعنوان معاون سیاسی فرمانداری رشت در دولت تدبیر و امید مشغول به خدمت بود با ارتقاء جایگاه بعنوان سرپرست فرمانداری رودسر معرفی شده و بعنوان فرماندار این شهرستان شرقی گیلان منصوب خواهد شد. امیر جانبازی رودسری فرماندار حال حاضر رودسر نیز در جریان این جابجایی ها بعنوان سرپرست فرمانداری لاهیجان معرفی شده تا ظاهرن ادامه فعالیت خود در بدنه وزارت کشور را از شهرستان لاهیجان دنبال کند. از غرب گیلان نیز شنیده های موثق از تکیه زدن معاون فرمانداری فومن بر سرپرستی فرمانداری ماسال خبر می دهد و محمدجواد عامر جایگزین قاسم نژاد در فرمانداری ماسال خواهد شد. به گزارش گیل خبر گفتنی است تغییرات فوق الذکر طی روزجاری تا فردا اجرایی خواهد شد.