به گزارش گیل خبر، بطحایی در ادامه تحولات وزارت آموزش و پرورش، با انتخاب یکی از نام آوران حوزه فرهنگ علاوه بر جوان گرایی تغییرات اساسی را در سیاست ها و ماموریت هاب کانون در نظر گرفته است. انتصاب رییس جدید کانون پرورش فکری کودکان فاضل نظری دکتری مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی دارد و هم اکنون معاون هنری حوزه هنری است. عصرخبر