به گزارش گیل خبر ، رای دادگاه تجدید نظر محمدمایلی کهن صادر شد و قاضی حکم به اجرای ۴ماه زندان تعزیری مایلی کهن داد. دایی در مورد این پرونده گفته بود: «به جان نورا نمی بخشم» و مایلی کهن بعد از اینکه فهمید حکم تایید شده گفت : «به جان دنیز نمی بخشم». گفته می شود دنیز دختر اول علی دایی است که با نورا خواهر ناخوانده است. مایلی کهن ادامه می دهد: این رای تجدید نظر است و رای من قطعی شده. الان جشن گرفته ام. و به محض اینکه حکم به دستم برسد می روم زندان. وساطت هیچ کس را هم قبول نمی کنم. این منم که گذشت نمی کنم و نخواهم کرد. بسیاری از رسانه ها نورای ۴ ساله را تنها فرزند علی دایی معرفی می کنند اما در واقع چنین نیست. دایی به غیر از نورا فرزند دیگری دارد که عکس و نام او کمتر در رسانه ها منتشر شده است. فرزند دیگر علی دایی که این یکی هم دختر است "دنیز” نام دارد و حاصل ازدواج نخست و البته نافرجام علی دایی است. "دنیز” ۹ ساله هم اکنون به همراه مادرش در لندن زندگی می کند و سالی یک بار برای دیدن پدرش به ایران می آید.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code