به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت توتال از احتمال بازنگری به قرارداد توتال به دلایل حقوقی و تغییر رژیم تحریم ها خبرداده است، اظهار داشت: باید در حوزه دیپلماسی حقوقی فعال تر عمل کنیم چرا که بعد از تحریم های کادسا از سوی آمریکا با مشکلات حقوقی بیشتری در زمینه قراردادها از جمله توتال مواجه خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته شرکت توتال نمی تواند یک طرفه قرارداد را فسخ کند مگر اینکه در قرارداد مکانیزیمی برای آن دیده شده باشد، اما به هر حال تحریم های جدید قراردادهای گذشته را در بر نمی گیرد.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال انتظار می رود که  معاونت حقوقی وزارت امور خارجه به دور از هیاهو و هیجانات از حقوق کشور و قراردادهای بین المللی دفاع  کند، اعتقاد داریم که می توان با عقلانیت و منطق حقوقی مانع فشار بر شرکت هایی که بعد از برجام با ایران قرارداد بسته اند شویم.

وی گفت: بنابراین باید از حقوقدانان خبره ایران که در سطح بین المللی فعالیت دارند درخواست همکاری کنیم تا در آینده در زمینه قراردادهای بین المللی از جمله به مشکل برنخوریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: پیش ازاین شرکت توتال تاکیدداشت که نمی تواند قرارداد و تعهد گذشته خود با ایران را رها کند چرا که تحریم های جدید را مشمول تعهدات قبلی نمی داند.

خانه ملت