عضو ارشدحزب ندای ایرانیان در گفتگو باگیل خبر عنوان کرد ؛
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ چاپ
به گزارش گیل خبر: علیرضا سحرخیز در پی انتصاب مصطفی سالاری به عنوان استاندار گیلان توسط دولت دوازدهم ضمن تبریک به سالاری این اتفاق را اقدامی امیدوار کننده در راستای جوانگرایی مدیران دولتی دانست. سحرخیز در گفتگو با گیل خبر با اشاره به انتصاب استاندار جدید گیلان ابراز داشت: سالاری در دولت یازدهم جوان ترین استاندار کشور بود که عملکرد بسیار خوبی در بکارگیری جوانان داشت و ادامه حضور وی در دولت نشان دهنده اعتقاد دولت به استفاده از جوانان است.شاید اگر وی را هدیه دولت تدبیر وامید به مردم گیلان بالاخص جوانان بدانیم اشتباه تفسیر نکرده ایم.فرصتی تاریخی برای نسلی که همچنان زیر سایه بازنشسته های سیاسی روزگار میگذرانند. عضو ارشد حزب ندای ایرانیان در ادامه خاطرنشان کرد: انتصاب استاندار خارج از لیست های حامیان دولت نباید به منزله شکست برای یک جریان و یا بی توجهی به خواسته های حامیان دولت انگاشته شود، بلکه همه باید به سالاری اینک در مقام نماینده عالی دولت کمک کنیم.اشاره وی به مقوله جوانان در مراسم معارفه اش و مژده صدور اولین بخشنامه حمایتی از جوانان در روز اول کاریش نشاندهنده حساسیت وی به این قشر مظلوم جامعه محسوب میشود. وی افزود:امیدوارم در دوران سالاری مطالبات اجتماعی جوانان و بانوان به عنوان تاثیرگذارترین عامل رای آوری و وثوق روحانی در انتخابات گذشته،در سطح قابل اعتنا و ارزشمندی پیگیری شود. نائب رییس هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان در پایان ضمن تشکر از خدمات نجفی استاندار سابق گیلان ،دوران وی را آمیخته با پستی و بلندی های فراوان دانست و نقد جدی در زمینه های متعدد مدیریتی اوبه خصوص در عدم پاسخگویی به مطالبات به حق جوانان راضروری شمرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code