به گزارش گیل خبر، امیر حسین علوی با بیان این نکته که زمان اندکی به پایان شورای شهر چهارم باقی مانده است ، گفت: تغییرات مدیریتی کلان و عزل و نصبهای اخیر خیانت به شهر و شهروندان است.
علوی با تاکید بر حفظ ارامش در فضای مدیریتی در آستانه تشکیل شورای شهر جدید افزود: انتخاب سرپرست در شرایط تغییر بر حسب قانون جهت ادامه روند اداری و عدم توقف مسایل شهری و مدیریتی است و تغییرات مدیریتی در این زمان مخالف و مغایر اصول مدیریتی و اخلاقی است. علوی ضمن اشاره به چندین انتصاب و عزل و جابجایی مدیریتی در چند روز اخیر اضافه کرد: اینگونه تصمیمات فضای مدیریت شهری را بحرانی و پرتنش می کند و شرایط را برای فرصت طلبان و سودجویان مهیا می نماید. علوی افزود: بنده بارها تاکید کرده ام با این انتصابات و جابجایی های مدیریتی شدیدا مخالفم و از اتفاقات اخیر ناخشنود و گله مندم. وی در پایان گفتگوی خود با خبرآزاد ابراز امیدواری کرد؛ ارزوی من این است که مردم رشت علیرغم همه ی بداخلاقیها و اتفافات ناشایستی که در دوره شورای چهارم رخ داد با خاطره خوبی از شورای شهر خداحافظی کنند. وی از اعضای شورا ، بالاخص اعضایی که مجددا برگزیده شده اند خواست در تحقق این آرزو و حفظ فضای ارامش در فضای مدیریت شهری تلاش بیشتری کنند . خبرآزاد