به گزارش گیل خبر، سید حمید حسینی در این افتتاحیه استخرهای پرورش ماهی در زندان ضیابر گفت: با ید متناسب با شرایط اقلیمی مناسب نیازاشتغال در زندانها ایجاد و از این طریق زندانیان را توانمند کنیم ، بدین شیوه کاهش جمعیت کیفری کیفی تحقق میابد.

وی گفت: با بررسی دقیق و برنامه های عملیاتی با تیم های مشخص شده در این اداره کل تمام توا ن خود را بکار بسته ایم تا در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید – اشتغال بتوانیم اشتغال حداکثری را در زندانهای استان ایجاد نماییم. مدیر کل زندانها با اشاره به اینکه اکنون مددجویان به مشاغلی از جمله: عروسک سازی ، جوشکاری ، بنایی ، تودوزی اتومبیل ،تراشکار ، جوشکاری آرگن ، برقکاری ، نجاری ، سنک بلوک زنی ، مکانیک خودرو و… مشغول بکار هستند و با استفاده از فرصتهای پیش رو با کمک نهادهای حمایتی در ایجاد اشتغال و احداث کارگاههای مولد و غیر مولد ضمن ارتقاء وضعیت موجود اشتغال ،تولید ودرآمدر زائی ایجاد نمود. شایان ذکر است در طرح پرورش توام ماهی و اردک در زندان ضیابر سه استخر(۲ استخر برای پرورش بچه ماهی ویک استخربه عنوان استخر اصلی جهت پرورش و رشد بجه ماهیها ) در نظر گرفته شده است که در فاز اولیه این طرح تعداد ۸۰۰ قطعه بچه ماهی گرمابی پس از طی مراحل تولید مثل ، تخم ریزی و رشد بچه ماهی ها به استخر اصلی انتقال داده شده است وبه زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در فازهای بعد با گسترش طرح مزبور شاهد تولید انبوه ماهی های گرمابی در این زندان خواهیم بود.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code