به گزارش گیل خبر، مهندس آرش کردی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر  و رئیس سومین همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با اهدا لوح سپاس به مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در خصوص قرار گرفتن اثر علمی پژوهشی شرکت در ردیف مقالات برتر همایش از ایشان قدردانی کرد. اثر علمی پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان تحت عنوان« تاثیر میکروپایل بر روی فونداسیونهای خطوط فشار قوی استان گیلان و مقایسه اقتصادی آن با روش پدوچیمنی» در سومین همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی(PIUC) از سوی هیات داوران مورد پذیرش قرار گرفت و در ردیف مقالات برتر به منظور ارائه شفاهی انتخاب شد. در همین راستا مهندس آرش کردی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر  و رئیس سومین همایش با اهدا لوح سپاس به مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان از تلاش های ارزنده ایشان قدردانی کرد. در لوح سپاس اهدایی به مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان که به امضای سید ابوطالب حجازی مسئول ستاد اقامه نماز استان گیلان و دکتر  محمد علی نجفی استاندار استان گیلان رسیده است، آمده است: گفتنی است که سومین همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی(PIUC) بهمن ماه سال جاری در تهران – پژوهشگاه نیرو برگزار شد.