به گزارش گیل خبر ، وکیل مدافع تعدادی از دست اندرکاران تهیه کلیپ موسوم به هپی از ابلاغ حکم صادره علیه متهمان این پرونده خبر داد. فرشید رفوگران ، اظهار کرد: اعضای این گروه که شامل سه دختر و چهار پسر هستند به اتهام «فعالیت غیرمجاز در امور سمعی بصری از طریق مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل و انتشار آن از طریق شبکه مجازی یوتیوب» و «برقراری رابطه نامشروع از طریق رقصیدن بصورت مختلط و با پوشش نامناسب» از حیث رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیزی و از باب مشارکت در ساخت و توزیع کلیپ به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند. وی گفت: دادگاه عمومی جزایی رسیدگی کننده به این پرونده یکی از متهمان این پرونده را به دلیل نگهداری مشروبات الکلی به شش ماه حبس تعزیزی محکوم کرده است. رفوگران تصریح کرد: دادگاه صادرکننده حکم، مجازات های تعیین شده را با استناد به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ جوانی، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت متهمان و با لحاظ ماده 46 همین قانون به مدت سه سال به حالت تعلیق در آورده است با این توضیح که چنانچه متهمان در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود. وی گفت: رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رفوگران با اشاره به انصراف محکومان این پرونده از تجدیدنظرخواهی معتقد است که اعتراض نکردن به رای به معنای منطقی بودن آن از نظر آن ها نیست./ایرنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code