به گزارش گیل خبر ، نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته ناگفته نماند که صدور احکام و تعطیلات مجلس نیز مزید بر علت شده و کار بررسی تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع را به تاخیر انداخته است. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات فشرده تر برای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع، تصریح کرد: بدون شک اکنون کارشناسانی برای نتیجه بخش بودن این گزارش به کار گرفته شده تا بتوان گزارش جامعی در این خصوص به دست آورد. وی یادآور شد: پدیده زمین خواری و تعرض به جنگل ها و استفاده ازمنابع ملی به یک معضلی تبدیل شده و این در حالی است که بحث حفاظت و صیانت از جنگل ها همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است لذا این توقع از هیات تحقیق و تفحص داریم تا جلسات بیشتری برای اخذ اطلاعات برگزار شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با شروع کار تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع مباحثی درمورد مسایل تحقیق وتفحص تعریف شد و تقسیم کاری نیز صورت گرفت اما به هرحال پیشرفت کار نیز بسیار ضعیف است لذا امیدواریم با آغاز جلسات علنی مجلس هر هفته شاهد برگزاری جلسه تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع باشیم./خانه ملت