رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت :
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ چاپ
به گزارش گیل خبر ، رضا رسولی ، گفت: با توجه به اینکه در ناوگان حمل و نقل شهری رشت از خودروهای داخلی مانند پژو، سمند، پراید و روآ استفاده می شود و بسیاری از خودروهای موجود فرسوده است با دستور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار شد خودروهای منطقه آزاد انزلی با برطرف شدن منع قانونی و بدون طی کردن مراحل زمان بر به تاکسیرانی این شهر و افراد متقاضی تحویل داده شود . وی افزود: با توجه به اینکه منطقه آزاد انزلی در جوار شهرستان رشت قرار دارد ما در تلاش هستیم با برنامه ریزی بیشتر، هرچه سریع تر از این امکاناتی که در دست داریم برای جایگزینی ناوگان تاکسیرانی رشت بهره مند شویم. اختصاص 200 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رشت وی همچنین از مصوبه استانی که در گذشته درخصوص اختصاص 200 اتوبوس برای حمل و نقل عمومی شهر تصویب شده بود یاد کرد و افزود: با دستور مستقیم دکتر محمدباقر نوبخت به زودی این مصوبه که در سالهای گذشته تصویب شده بود به اجرا در می آید و طی یک زمانبندی این تعداد اتوبوس در چرخه ناوگان عمومی این شهر قرار می گیرد./ایسنا