اختصاصی/ به گزارش گیل خبر، با حکم دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، محمدرضا شیخ الاسلامی به عنوان سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان گیلان منصوب شد. شیخ الاسلامی فرزند شهید مرتضی شیخ الاسلامی و دانشجوی دکتری مدیریت می باشد. وی معاون صندوق کارآفرینی امید استان گیلان و کارشناس ارشد بازاریابی بانک صادرات گیلان بود. پیش از این محمد مهدی پتکی با حکم مشاور مدیرعامل در صندوق گیلان عهده دار این سمت بود.