اختصاصی گیل خبر/ محمد ابراهیم خلیلی شهردار سابق رشت کتاب خاطرات خود را از دوران تصدی بر شهرداری شهر رشت با نام  «شصت و سومین شهردار» منتشر کرد. خلیلی شصت و سومین شهردار رشت بود که با 11 رای موافق شورای چهارم شهر رشت در تاریخ 1392/8/3 به عنوان شهردار کلانشهر رشت برگزیده شد و به فاصله کمتر از یک سال در تاریخ 1393/7/22 طی جلسه استیضاح این شورا از سمت خود برکنار گردید.خلیلی حواشی زیاد استیضاح و برکناری شصت و سومین شهردار رشت در آن زمان بقدری زیاد بود که پس از آن نشریات و رسانه ها بارها از وی خواستند تا در مورد حوادث و مسائل پشت پرده شورای چهارم و شهرداری سخن به میان آورد که هربار با مخالفت و سکوت وی روبرو گردید. حال خلیلی با انتشار خاطرات خود از آن دوران در قالب این کتاب به بخش مهمی از ناگفته ها و اتفاقات مابین شورای چهارم و شهردار وقت اشاره کرده است که خواندن آن برای تنویر افکار عمومی خالی از لطف نیست. در بخشی از این کتاب که نگارش آن در تاریخ 94/5/8 به اتمام رسیده آمده است: «بعد از اینکه حدود یک سال از زمان انتخاب من به عنوان شهردار رشت می گذشت، بنا به خواسته و مصوبه اعضای محترم شورای دوره چهارم در تاریخ 93/7/22 که بسیاری رویداد چنین اتفاقی را تصور هم نمی کردند کلید شهرداری را با طیب خاطر و در کمال آرامش و با رضایت کامل تحویل شورا دادم. طبق آنچه برخی از اعضای شورا در علن و خفا مطرح می کردند، آنها بنا داشتند تا یک نفر از بین خود را به عنوان شهردار انتخاب کنند و گفته می شد که حداقل سه نفر هم از اعضای شورا طالب شهردار شدن بودند و برای رسیدن به صندلی شهرداری به جد تلاش می کردند و سعی داشتند تا با همراه کردن رفقای خود در شورا، رویای شهردار شدن خود را به واقعیت تبدیل کنند.» در بخش دیگری از این کتاب آمده است: «با شناختی که از شهر رشت و مردمان آن دارم، می توان با اطمینان اذعان کرد که شهر رشت بدلیل وجود مردمی با فرهنگ و ریشه دار و دارای تاریخ و هویت شهر نشینی و آشنا بودن با اصول زندگی شهری، مرکز آفرینش فرصت های ارزنده در توسعه پایدار شهری، نه فقط در سطح بومی و منطقه ای بلکه در طراز ملی و کشوری است. همینطور با جرات می توان گفت که حتی سنگ فرش های خیابانهای شهر رشت از طلا با ارزشتر است تا چه رسد به افکار و اندیشه ها و فرهنگ ذی قیمت و کم نظیر مردمان آن...» این کتاب مشتمل بر 216 صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات رمه منتشر گردیده و بزودی در عرضه عموم قرار خواهد گرفت.   کتاب خلیلی (2)