به گزارش گیل خبر، در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، آمده است: 
الف- بعد از ابتکار بموقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه هایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما بهر حال اعلام کردند: بله سویفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
ب- با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، بعلت باقی ماندن تحریمهای ملی موسوم به تحریمهای اولیه آمریکاست که اصلا در شمول مذاکرات هسته ای قرار نداشت. جمهوری اسلامی ایران بنا بر سیاست اصولی خود اصلا در چارچوب مذاکرات هسته ای قصدی برای ورود به بحث لغو تحریمهای ملی آمریکا علیه ایران که نیاز به ورود به بحثهایی از جنس روابط دو جانبه دارد، نداشت.
باید روشن باشد که لغو تحریمهای فرا ملی آمریکا علیه دیگر کشورها و همچنین لغو تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای شورای امنیت که در روز اجرای برجام محقق شده است بمعنای برقراری خودبخود ارتباطات بانکی بین ایران و دیگر کشورها نیست. 
برقراری ارتباطات بانکی نیاز به برقراری ارتباط کارگزاری میان تک تک بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی دارند. در این نباید تردید داشت که تحریمها لغو شده اند، اما بانکها که موسسات خصوصی هستند خود برای برقراری ارتباطات کارگزاری تصمیم می گیرند. عنصر اصلی اشتیاق بانکها در کار با ایران است و موضوع اصلی آن است که تحریمهای بانکی هم لغو شده اند. 
ت- در زمان تحریمها تمامی ارتباطات بانکی ایران با بانکهای اروپا و آسیا بتدریج یکی پس از دیگری قطع شدند و فقط چند بانک خیلی محدود که چون هیچگونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هر گونه ریسکی را درکار با ایران بپذیرند.
 این بانکها که واقعا بانکهایی بودند که به اصطلاح همکاران بانکی، بانکهای زیر پلّه ای محسوب می شدند در اثر کار با ایران البته به ثروتهای میلیاردی رسیدند ولی خب اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم بود، که از جمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید. 
ث- در دوره پس از اجرای برجام و لغو تحریمهای بانکی تلاش جدیدی برای برقراری روابط کارگزاری با بانکهای خارجی آغاز شد و تاکنون حدود 300 رابطه کارگزاری میان بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی از جمله بانکهایی در اروپا برقرار شده است، که به معنای آن است که تبادلات ارزی میان بانکهای ایرانی و این بانکها برقرار است. بنابر این طرفهای تجاری ایرانی می توانند از این مبادی انتقالات مالی خود را انجام دهند. 
ج- اما ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانکهای ایرانی و برخی بانکهای معظم اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد. چرا که در آن دوره جریمه بانکهای بزرگ و معظم اروپایی توسط آمریکا چنان با حدّت و شدّت انجام شده است که هیچکس قصد کار بانکی با ایران را نکند. فهرست جریمه های عمده بانکهای اروپایی و آسیایی خود در این جهت گویاست:
١- بانک HSBC بدلیل کار با ایران، سودان، برمه، عراق و مکزیک در سال 2013 ، جریمه به میزان یک میلیارد و نهصد میلیون دلار،
٢- بانک آلمانی کومرتز بانک، جریمه به میزان یک و نیم میلیارد دلار در سال 2015 به اتهام کار با ایران، 
٣- دویتشه بانک از آلمان در سال 2015 جریمه به میزان 258 میلیون دلار به اتهام کار با ایران و سوریه،
٤- بانک فرانسوی پاریبا در سال 2014 به اتهام کار با موسسات تحت تحریم جریمه به میزان وحشتناک هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار،
٥- بانک انگلیسی استاندارد چارتر انگلیس بترتیب در سالهای 2012 و 2014 جهت کار با ایران، سوریه، برمه ، لیبی و سودان، جریمه به میزان ششصد و شصت و هفت میلیون دلار و همچنین سیصد میلیون دلار، که پرونده هنوز هم باز است. 
٦- بانک فرانسوی کردیت اگریکول در سال 2014 به اتهام کار با ایران و سودان، جریمه به میزان تقریبی یک میلیارد دلار،
٧- بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی در سالهای 2013 و 2014 به اتهام مربوط به کار با ایران بترتیب جریمه به میزان دویست و پنجاه میلیون دلار و سیصد و پانزده میلیون دلار. 
٨- بانک انگلیسی RBS به اتهام کار با ایران، سودان، برمه و کوبا در سال 2013 جریمه به میزان صد میلیون دلار،
٩- بانک انگلیسی لویدز به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان در سال 2009 در دو مقطع جریمه به میزان سیصد و پنجاه و دویست و هفده میلیون دلار،
١٠- بانک انگلیسی بارکلیز در سال 2010 به اتهام کار با ایران، لیبی و کوبا جریمه به میزان حدود سیصد میلیون دلار،
١١- بانک هلندی ABN/AMRO در سال 2010 به اتهام کار با ایران، لیبی و سودان جریمه به میزان پانصد میلیون دلار، 
ک- بانک سویسی کردیت سویس به اتهام کار با ایران در سال 2009 , جریمه به میزان پانصد و سی و شش میلیون دلار، 
١٢- بانک سویسی UBS در سال 2006 به اتهام کار با ایران، کوبا و لیبی، جریمه به میزان چهار صد و چهل میلیون دلار،
١٣- بانک هلندی ING در سال 2012
به اتهام کار با ایران و کوبا، جریمه به میزان حدود صد و هفتاد میلیون دلار.
چ- بدیهی است که این بانکها این جریمه ها را برای این پرداخته اند که کماکان دسترسی به تجارت و سیستم بانکی آمریکا را از دست ندهند. بر این اساس این بانکها قبل از ریسک دیگری در تصمیم به کار با ایران مایلند که با انجام مشورتها و کار بیشتر با آمریکا از این کشور در خصوص تعریف کار خود با ایران به تعریف مشخصی برسند.
 این گفتگوها شروع شده و هم اینک در سطوح مختلف بین ایران، اروپا و آمریکا در جریان است و این یک مطالبه جدی از سوی ایران است که بانکهای اروپایی و آسیایی باید ضمانتهای کافی برای کار با ایران را بدست آورند.
این کار البته ممکن است بدلایل مسائل پیچیده فنی که دخیل در موضوع است به زمان معقولی نیاز داشته باشد، اما یک مطالبه جدی از سوی ایران و اروپاست که در این موضوع با یکدیگر موضع مشترک دارند. بی شک پیگیری این موضوع از اولویتهای مهم و اصلی مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 در چارچوب اجرای برجام می باشد.
ایرنا