به گزارش گیل خبر ، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و در مان مجلس شورای اسلامی در تشریح اصلاحات کمیسیون بر طرح ا فزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: محکومیت ها برای زن یا مردی که عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند برداشته شد اما محکومیت های چند مرحله ای برای تیم پزشکی که این اعمال جراحی را در انجام بدهند وضع شد. عبدالرحمن رستمیان در خصوص اصلاحات کمیسیون بهداشت در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: در بررسی های کمیسیون بهداشت، برخی بندها مربوط به حبس و مجازات افرادی که از روش های دائمی برای جلوگیری از بارداری استفاده کرده اند، حذف شد. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس هرگونه تبلیغات برای وازکتومی یا توبکتومی ممنوع شد و محکومیت قضایی برای آن تعیین شد و چارچوب هایی نیز برای وازکتومی یا توبکتومی برای موارد ضروری نیز تعیین شد. وی اظهار داشت: محکومیت هایی که برای سقط جنین در نظر گرفته شده بود همچنان ادامه دارد اما محکومیت ها برای زن یا مردی که از عمل جراحی وازکتومی و توبکتومی برای جلوگیری دائمی از بارداری استفاده کرده است، برداشته شد. رستمیان ادامه داد: برای پزشک یا تیم پزشکی که اعمال جراحی وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند مجازات چند مرحله ای شامل، تذکر شفاهی، کتبی و تعطیلی واحد تجاری در نظر گرفته شده است. بر اساس طرح مجلس که تیر ماه سال جاری در صحن علنی مورد بحث قرار گرفت و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت فرستاده شد کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد. علاوه بر این اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند توسط وزارت ارشاد باید شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شود. بر این اساس بررسی گزارش کمیسیون بهداشت از طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد./مهر