نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران خبر داد:
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ چاپ
به گزارش گیل خبر، این شرکت در سال ۲۰۰۲ به خاطر حفظ و حراست از خانه تاریخی پلشیر موفق به دریافت این جایزه شد. در همین راستا، یکشنبه گذشته مقامات رسمی یونسکو و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در تهران گردهم آمدند تا با جوایز آسیا پاسفیک بخش خصوصی را به حفظ میراث فرهنگی ایران تشویق کنند. iranarchitects-news-94-10-05-01 استر کیش لاروش، نماینده دفتر منطقه ای یوسکو در تهران گفت که انگیزه اهدای این جایزه، عوارض جانبی توسعه سریع اقتصادی در منطقه آسیا پاسفیک که منجر به نابودی مکان های تاریخی و جایگزینی قارچ گونه ساختمان های جدید است. کیش لاروش توضیح داد که پروژه هایی که ارزش تاریخی بیش از ۵۰ سال دارند و در ۱۰ سال گذشته تکمیل شده باشند، در طبقه بندی محافظت قرار می گیرند. خانه ها، ساختمان های تجاری، شهرها و روستاهای تاریخی، مراکز میراث باستان شناسانه و چشم اندازهای فرهنگی همه نمونه هایی از پوژه های مذکور هستند. او همچنین گفت: این جوایز از حراست از فرهنگ با استفاده از تکنیک ها و رویکردهای مناسب حمایت می کند. از سال ۲۰۰۰ که برای اولین بار این جایزه تاسیس شد، چهار پروژه ایرانی برنده این جایزه شده اند: خانه پلشیر در جلفای اصفهان (۲۰۰۲)، خانه زرگر یزدی (۲۰۰۴)، کاروانسرای زین الدین (۲۰۰۵)، دژ سریزد هر سه در یزد برنده جایزه یونسکو شده اند.