جعفرزاده ایمن آبادی:
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ چاپ
به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  با بیان اینکه برای خروج از رکود کشور نیازمند اهتمام و عزم ملی است، گفت:تا زمانی که مجلس توپ را در زمین دولت و دولت توپ را در زمین مجلس بیندازد و هرکسی به دنبال مقصر دانستن دیگری و مبری کردن خود باشد، مشکل رکود حل نمی شود و این شرایط تشدید می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس باید در کنار دولت و با همکاری حوزه صنعت و بخش خصوصی بسته واقعی خروج از رکود با توجه به شرایط کشور ارائه دهند، افزود:در دولت تمام توجه معطوف به کاهش نرخ تورم است و می خواهند به قولی که برای کاهش نرخ تورم داده اند، عمل کنند، اما برای محقق ساختن این وعده تمام کشور هزینه می شوند.
کاهش نرخ تورم هنر خاصی نیست جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در بین شرایط رکودی و تورمی اولویت خروج از رکود است، ادامه داد:کاهش تورم هنر خاصی نیست، امیدوارم سال 85 شرایط  اقتصادی و تولیدی کشور از حالت رکودی خارج شده باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک ها می توانند در رونق تولید و خروج از رکود نقش اصلی را ایفا کنند،اظهار داشت:مشکل اصلی ،شرایط رکودی ناشی از نظام بانکی کشور است، عدم چرخش پول و ارائه تسهیلات خرد مشکل کنونی بانک های کشور است.
خانه ملت