showimage.aspx
به گزارش گیل خبر/ سخنگوی شهرداری رشت اخبار کشف آثار باستانی و اشیای عتیقه در پیاده راه هسته مرکزی را تکذیب نمود. حسنی علیرضا حسنی  سخنگوی شهرداری رشت پیرامون شائبه ها و شایعات به وجود آمده در خصوص کشف اشیاء عتیقه در زمان انجام کنده کاری های پروژه پیاده راه سازی بافت مرکزی، گفت: متاسفانه در فضای شبکه های ارتباطی مجازی، انتشار اخبار غیرواقعی و غیر مستند یکی از آسیب هائی است که نه تنها کاربران فضای مجازی را در ابعاد کوچک بلکه کلیت جامعه را در ابعاد بزرگ تحت تاثیر قرار می دهد. وی در همین خصوص ادامه داد: آنچه که در چند روز اخیر در بخشی از اخبار مکتوب و شفاهی منتشرشده و از آن به عنوان آثار باستانی و میراث فرهنگی یاد می شود، بقایای آجرهای قدیمی و سفال های شکسته و مخروبه سقف های شیروانی اماکن و خانه قدیمی شهر رشت است که در گذر زمان تخریب و پس از فرو افتادن در مسیرهای تردد، مدفون شد. وی اظهار داشت: این تکه های کوچک اگرچه از نظر هویتی یادآور روزهای کهن شهر رشت است اما   از نظر تاریخی و باستانی فاقد ارزش است. سخنگوی شهرداری رشت در خصوص عکس های منتسب به این خبر نیز با تکذیب مجدد کشف آثار باستانی قیمتی، افزود: کلیه تصاویر سکه و کوزه ها، بر اساس اظهارات کارشناسان سازمان میراث فرهنگی مربوط به سایر ادوار تاریخی بوده و هیچ ارتباطی به پروژه پیاده راه نداشته و در پروژه مذکور کشف نگردیده است. وی در همین رابطه خاطر نشان کرد: قطعا با تعامل دوسویه و همیشگی اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری رشت هرگونه کشف و ضبط آثار تاریخی، از مجرای قانونی اعلام و به شهروندان اطلاع رسانی می شود. علیرضا حسنی در خاتمه با اشاره به اجرای به موقع پروژه پیاده راه هسته مرکزی عنوان کرد: در فضای کنونی که شهرداری در اجرای به هنگام پروژه نیازمند حمایت همه جانبه شهروندان و اصحاب رسانه می باشد، نشر اکاذیبی از این دست تشویش اذهان عمومی، کاهش روحیه همدلی و همکاری، تاخیر در اجرای پروژه ها و بروز و ظهور مشکل برای شهروندان  را در پی خواهد داشت. سخنگوی شهرداری رشت اظهار امیدواری کرد با همراهی سایر دستگاه های مرتبط از جمله اداره کل میراث فرهنگی، شاهد به ثمر رسیدن این پروژه در زمان برنامه ریزی شده باشیم.