به گزارش گیل خبر ، جواد خضرابراهیمی لحظاتی پیش در حاشیه بازدید عباس کشاورز معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی و عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورزی از مزرعه تولید برنج با کودی که به روش نانو به عمل آمده است در این شهر به خبرنگار فارس اظهار کرد: خانه کشاورز به دنبال ترویج این روش در تولید برنج است. وی با ابراز امیدواری از کود نانو، تصریح کرد: در صورتی که استفاده از این کود پاسخ لازم را دهد در کشاورزی توسعه یابد. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران توسعه کود نانو در مزارع برنج را موجب خودکفایی این محصول دانست و گفت: 30 نقطه از گیلان به صورت پایلوت برای تولید برنج با استفاده از کود جدید نانو درنظر گرفته شده است. وی، دلیل انتخاب 30 نقطه گیلان برای پایلوت در استفاده از کود مذکور را شرایط مناسب آب و هوایی عنوان کرد و یادآور شد: این نقاط در شرق و غرب گیلان است. به گفته خضرابراهیمی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز ایران امروز از سه نقطه مزرعه تولید برنج با استفاده از کود نانو بازدید کردند. * افزایش تولید برنج با استفاده از کود نانو کشاورز برنج کار کوچصفهانی در گفت وگو با خبرنگار فارس درباره مزایای استفاده از کود نانو در مزارع خود، اظهار کرد: امسال دومین سالی است که مزارع برنج بنده با این کود تغذیه می شود. قربانعلی کاظمی متذکر شد: سال های گذشته تولید برنج مزرعه بنده بین 4 تا 4 هزار و 200 تن بود اما با استفاده از کود نانو این تولید به 5 هزار و 800 تن در سال گذشته رسید. وی پیش بینی کرد: امسال به دلیل شرایط مناسب آب و هوا برداشت برنج از مزارع خود افزایش قابل توجهی یابد. / فارس