گیل خبر/ فردین چراجی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان اظهار کرد: براساس برآورد تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از ابتدای بهار سال جاری تا پایان مهر ماه مجموعاَ 564 میلیون و 303 هزار لیتر بنزین در استان گیلان به مصرف رسیده است که این میزان پنج درصد افزایش را نسبت به هفت ماه مشابه سال قبل داشته است . وی با بیان اینکه در هفت ماه گذشته سال ۹۴ مجموعاَ 910 میلیون و 680 هزار و ۸۰ لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان گیلان به مصرف رسیده است، افزود: از این میان نفتکوره با ۴ میلیون و ۳۸۲ هزار لیتر کمترین و بنزین (معمولی و سوپر) با 590 میلیون و ۶۱۱ هزار لیتر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان با اشاره به اینکه در این محدوده زمانی همچنین ۷۴میلیون و 973 هزار لیتر نفت سفید به مصرف رسیده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: در مهر ماه سال جاری نیز مجموعاَ ۱۲۸میلیون و ۶۳۴ لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان گیلان به مصرف رسیده است که نسبت به مصرف مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش را نشان می دهد. ایسنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code